Suppliers Charter

Saint-Gobain Csoport
Beszállítói Alapszabályzat

 

2003 óta, amikor a Saint-Gobain csoport
csatlakozott az ENSZ Global Compact
programjához, a cég formálissá tette értékeit az
Általános Magatartási és Viselkedési Alapelvekben,
mely a cég minden alkalmazottjára világszerte

érvényes, ezáltal megerősítve abbéli törekvését, hogy
a felelősségteljes üzleti növekedés felé mozduljon el.
Ennek megfelelően a fenntartható fejlődésre
vonatkozó gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi
követelmények a Saint-Gobain csoport stratégiájában
alapvető szerepet töltenek be.
Fentiek kialakítása során a Saint-Gobain úgy döntött,
hogy meghívja beszállítóit, vegyenek részt ebben a
folyamatban saját hatáskörük és befolyásuk erejéig.
Ez a célja a jelen Alapszabályzatnak, melynek
elfogadását a Saint-Gobain kéri beszállítóitól.
A cég elkötelezettségének szintjét jól mutatja, hogy
beszállítóinak kiválasztásában ez a tárgykör az
egyik döntő tényező; a Saint-Gobain pedig szeretne
megbizonyosodni róla, hogy beszállítói teljes
mértékben értik az Alapszabályzat tartalmát.
Ez az Alapszabályzat a Saint-Gobain által
a megbeszélések előmozdítására átadott
dokumentáció szerves része, mely a megkötendő
szerződésnek is részét fogja képezni.
A Saint-Gobain csoport Beszerzési osztályai bizonyos
esetekben magukra vállalhatják, hogy megteszik
a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy
az Alapszabályzatban megfogalmazottak teljes
mértékben betartásra kerüljenek, elsősorban
kérdőívek kiküldésével, vagy specifikus auditok
megtartásával a beszállítók és alvállalkozók
telephelyein.
A Saint-Gobain csoport elvárja beszállítóitól és
alvállalkozóitól, hogy törekedjenek arra, hogy az
Ő beszállítóik és alvállalkozóik lehetővé tegyék
számukra, hogy a jelen Alapszabályzatban
foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyenek.

 

A fejlődéshez való jog tisztelete

 

A beszállítók a munkavállalóik számára megfelelő
életszínvonalat garantálnak.
A tőlük telhető legnagyobb mértékben részt vesznek
országuk fejlesztésében, melyben működnek,
és együttműködnek minden olyan céggel, ami jelen
Alapszabályzattal összhangban működik.

 

A munkavállalók jogai

 

Alkalmazottaikkal való kapcsolatuk során a
beszállítók és alvállalkozók az országuk törvényeiben
és rendeletekben előírtaknak, illetve a Nemzetközi
Munkaszervezet dolgozók jogaira vonatkozó
normáinak megfelelően működnek, különös
tekintettel a szociális biztonságra, a munkaórák
számára, valamint a munkakörülményekre, bérekre
és a dolgozói szabadságjogokra.
A beszállítóknak és alvállalkozóknak különösképpen
figyelniük kell rá, hogy sem közvetve vagy
közvetetten, semmilyen formában, még saját
alvállalkozóik vagy beszállítóik tekintetében sem
vesznek részt,
> kényszer munkában,
> gyermekmunkában.
Végezetül biztosítaniuk kell, hogy munkagyakorlataik
mentesek bárminemű munkahelyi diszkriminációtól.


Foglalkozási munkavédelem

 

A beszállítók és alvállalkozók megteszik a szükséges
lépéseket, hogy a foglalkozási munkavédelmi
előírásoknak megfeleljenek.
Saját tevékenységükre vonatkozóan bevezetnek
egy irányelvet, amely meghatározza és
megakadályozza azokat a munkavédelmi
kockázatokat, amelyek befolyásolják:
> teljes- vagy részmunkaidős alkalmazottaikat,
> vevőik alkalmazottait és termékeik felhasználóit,
> az Ő beszállítóik és alvállalkozóik alkalmazottait
(teljes- vagy részmunkaidős),
> létesítményeik környezetében élő közösségeket.
Tájékoztatják a Saint-Gobain csoportot a
termékeikkel kapcsolatos bárminemű veszélyről
vagy kockázatról, vagy Saint-Gobain telephelyen
végzett munkájukról.
Végül biztosítják, hogy alkalmazottaik teljes
mértékben betartják a Saint-Gobain munkavédelmi
követelményeit abban az esetben, ha a Saint-Gobain
bármely telephelyén végeznek munkát. Értesítik
a Saint-Gobain mindennemű esetről vagy
megfelelőségi hiányosságról azok előfordulásakor.

 

Környezetvédelmi elkötelezettség

 

A beszállítók és alvállalkozók irányelveket vezetnek
be gyártási folyamataik javítására vonatkozóan,
melynek célja az általuk szállított termékek
élettartamára vonatkozó környezeti lábnyom
korlátozása.
Különösen törekszenek saját érdekkörük esetében:
> az ökoszisztémákra és a biodiverzitásra történő
hatás csökkentésére,
> a természeti erőforrások és energia
felhasználásának optimalizálására,
> az üvegházhatást okozó gázok, szennyező
anyagok és illékony szerves vegyületek
kibocsátásának csökkentésére,
> a hulladék mennyiségének csökkentésére,
és az újrahasznosítás fejlesztésére.
Megállapítják és számszerűsítik tevékenységük,
termékeik és szolgáltatásaik jelentős környezeti
vonatkozásait. Figyelmet fordítanak lekövethető
eredetű alapanyagok, alkatrészek és egyéb
szükséges anyagok beszerzésére, melyek
szolgáltatásuk nyújtásához szükségesek, vagy
birtokukba kerülnek.
A beszállítóknak kötelessége lesz megosztani
a Saint-Gobain-nel minden olyan termékinformációt,
mely a csoport környezetvédelmi politikájának
alkalmazásához szükséges, különös tekintettel a
Karbon lábnyom és életciklus értékelésekre.
A beszállítók és alvállalkozók ösztönzik a
környezetbarát technológiák és munka fejlesztését
és továbbadását a fent leírt célok elérése érdekében.

 

Elkötelezettség a törvényszerűség iránt

 

A beszállítók tevékenységeiket a vonatkozó hazai
és nemzetközi törvényi előírásoknak történő szigorú
megfelelés mellett végzik.
Részletezve:
> Elutasítanak mindennemű olyan cselekedetet,
amely a piac elérhetőségére, vagy a szabad
kereskedelem meghamisítására, megcsorbítására,
vagy a konkurenciára vonatkozó törvényes
szabályozás megszegésére vonatkozik.
> Elutasítják a korrupció aktív vagy passzív formáját
mind hazai, mind nemzetközi szinten.
> Tartózkodnak bármely Saint-Gobain alkalmazott
érdekeltté tételétől, akivel üzleti kapcsolatban állnak
személyesen vagy bármely más formában.
Beszállító garanciát vállal arra, hogy az
általa forgalmazott termékek, szolgáltatások
megfelelnek nemcsak a nemzetközi és európai jogi
szabályozásnak, hanem a partner ország egyéni
irányelveinek is.
Beszállító felelősséggel tartozik saját alvállalkozóiért,
akikre a jelen szerződésben foglaltakat kötelező
érvényűnek tekinti.

 

Supplier Charter