Autovershop

Az Autovershop egy már létező e-kereskedelmi szolgáltatás amely minden ügyfelünk részére elérhető, bárhol a világon, a nap 24 órájában, a hét minden napján. Az Autovershop egy védett, online megoldás a rendelések leadására, a naprakész termékinformációk elérésére, számláik státuszának és régi rendeléseik megtekintésére, a számlák és szállítólevelek megtekintésére és nyomtatására.

Az Autovershop naprakész adatbázisában a teljes termékpaletta megtalálható. Könnyen beazonosíthatja termékeinket, hála a katalógusban található sok képnek és rajznak.

Az Autovershop számos előnyt kínál, köztük:
• Kifinomult keresési lehetőségek.
• Felhasználó barát felület.
• Rálátás az aktuális raktárkészletre.
• Szükséges kiegészítőkhöz tanácsadás.
• Információ szolgáltatás megegyező termékek esetén.

www.autovershop.com

GENERAL TERMS OF USE

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a http://www.autovershop.com weboldalán (a továbbiakban: „Weboldal“). A Weboldalunk használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette, illetve korlátozás és fenntartások nélkül elfogadta a jelen Általános Felhasználási Feltételek című dokumentumot és a Személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvünk [A Személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv a webshop láblécében elérhető] rendelkezéseit. Amennyiben meglátogat más Saint-Gobain weboldalt, kérjük, ne feledje, hogy a jelen szabályozástól eltérő általános használati feltételek és személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvek lehetnek érvényben. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa át a jogi nyilatkozatokat.

 1. Felek adatai

A Weboldalt közzétevő vállalat:

Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. Autover Divízió

Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 hrsz.

Telephely: 1044 Budapest, Garam utca 3.

Cégnyilvántartási szám: Cg.13-09-061969

Közösségi adószám: HU10426577

E-mail: rendeles@saint-gobain.com

Telefon: 00 36 1250 0689

Közzétételért felelős személy: Németh József

A honlap műszaki tervezése, üzemeltetése és fejlesztése:

Saint-Gobain Autover International B.V., székhely: Les Miroirs - 18, avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie – Franciaország               

Honlap létrehozása: Saint-Gobain Autover International B.V.

A Saint-Gobain vállalatcsoportba tartozó cégek, amelyek közé a Weboldalt közzétevő vállalat is tartozik, illetve a közvetlen vagy közvetett leányvállalataik külön jogi személyek és független jogi státusszal rendelkeznek. A Weboldalon azonban a „Vállalat“ és a „mi/minket“ szavak a Weboldalt üzemeltető vállalatot vagy annak közvetlen vagy közvetett leányvállalatait jelentik.

 1. Tájékoztatás a tevékenységről

A Vállalat abból a célból hozta létre a jelen Weboldalt, hogy bemutassa a Vállalat tevékenységi körét és tájékoztatást nyújtson, illetve javaslatokat tegyen a tevékenységével vagy az Önt érdeklő témákkal kapcsolatban. A Vállalat bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Weboldalon a tevékenységével kapcsolatban feltüntetett információkat. Ezek az információk általános tájékoztató jellegűek és nem szolgálnak semmilyen speciális célt.

 1. Szellemi tulajdonjog

3.a.

A Weboldalon elhelyezett valamennyi információ és dokumentum (szöveg, animációs képek, adatbázisok, hangok, fényképek, know-how vagy felsorolt termékek), illetve a Weboldalhoz létrehozott valamennyi alkotóeleme és a Weboldal szerkezeti felépítése a Vállalat vagy a Vállalat közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő leányvállalatának a kizárólagos tulajdonát képezi, továbbá csak a Vállalat rendelkezik a Weboldal használatával, másolásával vagy megjelenítésével kapcsolatos jogokkal. A Weboldalon található minden információ, dokumentum és elem a szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, abban az esetben, ha az közzétételre került a jelen Weboldalon. Ön jogosult a Weboldalt böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. Az ettől eltérő célból készített másolatok sokszorosítása vagy felhasználása tiltott, minden esetben a Vállalat előzetes és hivatalos engedélye szükséges. A Weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Weboldal látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

3.b. Megkülönböztető jelölések

Eltérő rendelkezés hiányában a Weboldalon megjelenített vállalatok nevei, logói, termékek és márkák a Vállalat kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen adatok felhasználása a Vállalat előzetes és írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

3.c. Adatbázis

A Vállalat tulajdonát képezi a felhasználók által rendelkezésre bocsátott adatokból létrehozott adatbázis. Tilos az adatbázisoknak a jelentős minőségi vagy mennyiségi részének kigyűjtése vagy újrafelhasználása.

 1. A felhasználó kötelezettségei

4.a.

A Weboldalt meglátogató minden egyes személy, aki információt oszt meg, átruházható jogokat biztosít a Vállalat számára a szóban forgó információkkal kapcsolatban, és felhatalmazza a Vállalatot ezen információk felhasználására. A Weboldalt felkereső személyek által ilyen módon megosztott információk nem tartoznak a bizalmas információk körébe. Az információs  önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a rendelkezésre bocsátott információk személyes adatnak minősülnek, amelyet a jelen Weboldalra vonatkozó Személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

4.b.

A Weboldal használatával minden egyes felhasználó elfogadja továbbá, hogy eleget tesz a jelen rendelkezésnek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak, különös tekintettel a következőknek:

 • rendelkezik a Weboldalhoz való hozzáféréshez és a Weboldal használatához szükséges képességekkel és eszközökkel;
 • meggyőződött róla, hogy az általa használt IT-konfiguráció nem tartalmaz vírust és tökéletesen működőképes;
 • adott esetben felhatalmazza a Vállalatot és Partnereit arra, hogy felhasználják a rendelkezésre bocsátott információkat (a személyes jellegű információkon kívül);
 • bizalmasan kell kezelnie és következésképpen felelős a hozzáférési kódok és jelszavak használatáért és biztonságáért, amelyeket esetlegesen a Vállalattól kap bizonyos elemekhez való hozzáférés céljából. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy felfüggessze az Ön hozzáférését a Weboldalhoz abban az esetben, ha tisztességtelenül vagy szándékosan próbál hozzáférni a Weboldalhoz.
 1. Hiperszöveg-hivatkozások

5.a. Linkek aktiválása

A Vállalat mindennemű felelősséget kifejezetten kizár azon weboldalak tartalmával kapcsolatban, amelyek linkjei megosztásra kerülnek a Weboldalon. A hivatkozott linkeket a Vállalat a jelen Weboldal szolgáltatásként bocsátja a felhasználók rendelkezésére. Kérjük, olvassa el a Weboldal használatára vonatkozó általános feltételeket és a személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvet. A linkek megnyitása és használata kizárólag a Weboldal felhasználóinak saját döntése. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosíthassa vagy törölhesse a Weboldalán megjelenített bármelyik linket.

5.b. Linkek engedélyezése

Amennyiben egy felhasználó hiperszöveg-hivatkozást kíván elhelyezni a Weboldalon, abban az esetben a Vállalat előzetes írásos engedélyét kell kérnie a jelen Általános Felhasználási Feltételek végén megjelölt elérhetőségek egyikén.

 1. Hivatalos értesítések

6.a.

A Vállalat az ezen a www (World Wide Web) szerveren elérhető információkat és ajánlásokat jóhiszeműen bocsátotta a felhasználók rendelkezésre.

A közölt információk az Ön általi hozzáférés pillanatában helyesnek számítanak.

A Vállalat bár mindent elkövet, nem tudja garantálni, hogy a Weboldalon közétett információk teljes körűek vagy pontosak. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy kizárólag Ön vállalja annak a kockázatát, ha csak ezekre az információkra hagyatkozik.

A Vállalat az információkat azzal a feltétellel bocsátja rendelkezésre, hogy Ön vagy bármely más személy, aki hozzáfér az információhoz, az információ felhasználását megelőzően meg tudja határozni a felhasználás valódi célját. A Vállalat semmi esetre sem vállal felelősséget olyan sérülésekért, amelyek abból erednek, hogy valaki ezekre az információkra hagyatkozott, felhasználta azokat vagy egy olyan terméket használt, amelyre a hivatkozott információ vonatkozik.

A hivatkozott információ nem minősül ajánlat megtételének vagy olyan információk, termékek, eljárások, felszerelések vagy formulák használatát illetően, amelyek megszegik a valamely szabadalommal, szerzői joggal vagy bejegyzett védjeggyel kapcsolatos előírásokat. A Vállalat nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos felelősséget olyan esetekért, amikor a hivatkozott információ felhasználása megszeg valamely szabadalommal, szerzői joggal vagy bejegyzett védjeggyel kapcsolatos előírást.

A Vállalat (amely a Weboldalt közzétette, valamint valamennyi közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő leányvállalata) kifejezetten visszautasít minden olyan értelmezést, amely szerint a Weboldalainak tartalma részvények vagy egyéb tőzsdén jegyzett, illetve tőzsdén nem jegyzett forgalmazható értékpapírok vásárlására buzdít vagy ösztönöz és/vagy a közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő leányvállalatainak bármelyike számára.

A Vállalat nem vállal sem kifejezetten, sem hallgatólagosan garanciát a Weboldalon rendelkezésre bocsátott információk kereskedelmi jellegére vagy egy adott célra való alkalmasságát illetően, illetve azon termékekre vonatkozóan, amelyekre az információ vonatkozik.

A Vállalat semmi esetre sem vállalja, hogy frissíti vagy helyesbíti az interneten vagy a Weboldalain közzétett információkat, ugyanakkor a Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa vagy helyesbítse a Weboldalain közzétett információkat.

6.b.

A jelen Weboldalon bemutatott dokumentumok tartalmazhatnak előrejelzéseket a Vállalat pénzügyi helyzetét, működési eredményeit, tevékenységeit és ágazati stratégiáját illetően. Konkrétan az olyan kifejezések használata, mint a „tervez“, „elvárja“ és a Vállalat vezetésének céljaira vonatkozó bármely nyilatkozat, a gyártással összefüggő becslések és célkitűzések, illetve működési eredményekkel kapcsolatos trendek előrejelzéseknek minősülnek. Az említett előrejelzések feltételezéseken alapulnak, amelyek lehetnek pontatlanok vagy függhetnek olyan kockázati tényezőktől, mint az átváltási árfolyamok változása, az olajtermékek ára, a költségcsökkentések megvalósításának képessége a működés akaratlagos megzavarása nélkül, az ökológiai előírások és az általános dokumentumokban foglalt gazdasági és pénzügyi feltételekből eredő nehézségek.

A Vállalat (amely a Weboldalt üzemelteti, továbbá valamennyi közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő leányvállalata) nem vállalja és nem kötelessége, hogy frissítse vagy felülvizsgálja az előrejelzéseit, különös tekintettel új információk, később bekövetkezett események vagy egyéb szempontok esetén. Figyelembe lehet venni a francia Autorité des Marchés Financiers (AMF) és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott dokumentumokban szereplő további információkat olyan szempontokkal kapcsolatban, amelyek kihatással lehetnek arra a vállalatcsoportra, amelyhez a Vállalat tartozik.

6.c.

A Vállalat nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Weboldal megszakítás nélkül működne, vagy hogy a Weboldal hozzáférhetőségét biztosító szerverek folyamatosan működnek, és/vagy hogy harmadik fél internetes oldala, amelyekre egy hiperszöveg-hivatkozás mutat, nem tartalmaz vírust.

 1. A Weboldal használatára vonatkozó feltételek frissítése és az alkalmazandó jog

A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy bármikor saját belátása szerint módosítsa a Weboldal használatára vonatkozó jelen általános feltételeket. Tisztelettel arra kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen szabályozásban. A Weboldal használatának jelen általános feltételeire Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

 1. Elérhetőség

A Weboldal használatának feltételeivel összefüggő bármely kérdés esetén, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben a rendeles@saint-gobain.com címen, vagy postai úton a következő címen: 1044 Budapest, Garam utca 3.

 1. Fotó felvételekre vonatkozó rendelkezések

Copyright © 2017 Saint-Gobain Autover. All rights reserved.